Geoelektromos módszerek

A felszín alatti tér elektromos tulajdonságainak térképezésére szolgáló módszerek tartoznak ide. A kőzetek, földtani képződmények elektromos fajlagos ellenállása megközelítően 20 nagyságrendet fog át, így annak mérése alapján megkülönböztethetővé válnak a felszín alatti szerkezetek, térrészek. Fontos tudni, hogy ezek elektromos tulajdonságaik alapján összetartozó egységek, melyek nem feltétlenül tartoznak azonos földtani egységhez. A kettő közötti átmenetet a geofizikai értelmezés biztosítja.

Egyenáramú elektromos módszer

Diapir-18: A Magyar Állami Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet által fejlesztett egyenáramú geoelektromos műszer, mely a látszólagos fajlagos elektromos ellenállás mellett képes mérni a természetes potenciált (SP), valamint a gerjesztett potenciált (IP). Bár több mint harminc éves fejlesztés a nagy mélységű (max. 1000m) vertikális és horizontális elektromos szondázási feladatok elvégzésére még mindig ez a leggyorsabb módszer.

Diapir-10R: A szintén MÁELGI fejlesztésű geoelektromos műszer csak a látszólagos fajlagos ellenállás mérésére alkalmas. Egyszerű, robosztus kialakítása könnyebb terepi mozgást ezáltal nagyobb mérési sebességet tesz lehetővé.